Bemanningsföretag

Vi arbetar tillsammans för en starkare framtid

Vad är ett bemanningsföretag?

Ett bemanningsföretag är ett företag som hyr ut personal till andra företag. Det kan handla om kortare perioder då ett företag har större behov än vanligt av att bemanna upp med mer personal eller om längre uppdrag. Anledningarna till varför ett företag väljer att anlita ett bemanningsföretag är många men det främsta skälet är att man ofta sparar både tid och pengar samtidigt som man minimerar riskerna med kostsamma felrekryteringar.

Seriösa bemanningsföretag genomför intervjuer och ofta även olika tester med kandidater beroende på vilken kompetens företaget söker för att därefter leverera de bästa kandidaterna åt sin kund.

Vi genomför hela bemanningsprocessen

  • annonsering i vår app och övriga mediekanaler
  • intervjuer och urval
  • eventuella tester och bakgrundskontroller
  • presentation av kandidater
  • kontakt och uppföljning med både er som kund och kandidaten
  • Löner, skatter och försäkringar åt de anställda

Hur mycket tar bemanningsföretag betalt?

Vad just bemanning kostar generellt är svårt att säga eftersom kostnaden för att anlita ett bemanningsföretag varierar beroende på hur just era behov ser ut. Saker som kan påverkar kostnaden för bemanning är hur många konsulter ert företag behöver samt hur länge ni behöver dessa och till sist vilken kompetens det är ni söker.

Mycket förmånliga priser och vårt timpris för enklare yrken såsom t.ex. lager, produktion och restaurang börjar på endast 255kr ex moms per timme. Självklart följer vi gällande kollektivavtal i alla branscher som vi bemannar så att våra anställda får samma lön som om de skulle vara anställda direkt av ert företag! Goda arbetsvillkor helt enkelt.