Vad är skillnaden mellan ett verksamhetsöverlåtelseavtal och ett aktieöverlåtelseavtal?

Ett verksamhetsöverlåtelseavtal och ett aktieöverlåtelseavtal är två olika typer av avtal som används vid företagsförvärv, och de skiljer sig åt i hur överföringen av företaget eller dess tillgångar sker. Här är skillnaderna mellan de två:Verksamhetsöverlåtelseavtal:
Ett verksamhetsöverlåtelseavtal, även känt som företagsförvärvsavtal eller företagsöverlåtelseavtal, används när en köpare förvärvar en hel verksamhet från en säljare. I detta avtal överförs tillgångar, egendomar, avtal och andra rättigheter och skyldigheter från säljaren till köparen. Det kan omfatta fysiska tillgångar som inventarier, fastigheter och utrustning, immateriella tillgångar som varumärken och patent, kundregister, anställningsavtal och kontrakt. I grund och botten handlar det om att köparen förvärvar företagets verksamhet som en separat enhet och tar över dess tillgångar och skyldigheter.


Aktieöverlåtelseavtal:
Ett aktieöverlåtelseavtal används när en köpare förvärvar aktier eller andelar i ett befintligt företag från aktieägarna. Istället för att överföra företagets tillgångar och skulder direkt överförs ägandet av företaget genom överföring av aktierna. Genom att förvärva aktier i företaget blir köparen den nya ägaren och tar full kontroll över företaget. Tillgångar och skulder förblir vanligtvis på företagets balansräkning, och företaget fortsätter att bedriva sin verksamhet som vanligt. Aktieöverlåtelser kan vara mer komplicerade eftersom de innebär att köparen tar över hela företaget, inklusive eventuella potentiella ansvar och skyldigheter som följer med företaget.


Sammanfattningsvis kan man säga att skillnaden mellan ett verksamhetsöverlåtelseavtal och ett aktieöverlåtelseavtal ligger i hur överföringen av företaget eller dess tillgångar sker. Vid verksamhetsöverlåtelse överförs tillgångar och skulder direkt från säljaren till köparen, medan vid aktieöverlåtelse förvärvar köparen aktierna i företaget och blir den nya ägaren. Valet mellan vilket avtal som används beror på företagets struktur och ägarnas preferenser.