Vad är exportstöd?

För att ansöka om exportstöd i Sverige kan du använda dig av Exportkreditnämnden (EKN) och Business Sweden. Här är några steg som kan hjälpa dig att komma igång:

1. Utvärdera din exportpotential: Innan du ansöker om exportstöd är det viktigt att utvärdera din exportpotential och identifiera lämpliga marknader att expandera till. Detta kan inkludera att göra en marknadsanalys och identifiera konkurrenter och potentiella kunder.

2. Kontakta EKN: EKN är en statlig myndighet som tillhandahåller exportkrediter och försäkringar för svenska företag som vill expandera utomlands. Du kan kontakta EKN för att få information om vilka krediter och försäkringar som är tillgängliga och hur du ansöker om dem.

3. Kontakta Business Sweden: Business Sweden är en statlig organisation som hjälper svenska företag att expandera internationellt. De kan ge råd och stöd kring export och kan hjälpa till med att hitta lämpliga marknader och partners.

4. Ansök om exportstöd: När du har utvärderat din exportpotential och fått rådgivning från EKN och/eller Business Sweden kan du ansöka om exportstöd. Ansökningsprocessen och kraven varierar beroende på vilken typ av stöd du söker. Till exempel kan du ansöka om försäkringar för exportkrediter från EKN eller om finansiellt stöd för marknadsföring eller etablering från Business Sweden.

5. Följ upp och rapportera: När du har beviljats exportstöd är det viktigt att följa upp och rapportera om dina aktiviteter och resultat. Detta kan inkludera att rapportera om användningen av stödet och hur det har bidragit till att öka din export och tillväxt.

Det är viktigt att notera att det finns olika regler och krav som gäller för olika typer av exportstöd. Det kan därför vara viktigt att noga undersöka vilka stöd som är tillgängliga och vilka krav som gäller innan du ansöker.