Vad är en skatteplanering ?

Skatteplanering är processen att använda lagliga strategier och metoder för att minska den totala skatteskyldigheten för en individ eller ett företag. Syftet med skatteplanering är att optimera skatteeffektiviteten och maximera den återstående inkomsten, så att man kan behålla så mycket pengar som möjligt.

Skatteplanering kan innefatta att använda olika avdrag, krediter och andra skatteincitament som tillhandahålls av skattelagstiftningen för att minska den totala skatteskyldigheten. Det kan också innebära att man använder olika investeringsstrategier, såsom att placera pengar i skattebefriade eller skatteförmånliga investeringar.

Det är viktigt att notera att skatteplanering är helt lagligt och att det är en viktig del av finansiell planering. Men det är också viktigt att skatteplanering inte ska användas för att undvika skatter på ett oetiskt eller olagligt sätt.