Arbetsmarknadsbidrag är en typ av bidrag som företag kan få för att anställa personer som har svårt att hitta ett arbete. Bidraget kan användas för att täcka en del av lönen eller andra kostnader för den anställde.

Läs mer