Räntan på kvarskatt och anstånd höjs från 1 augusti

Den 1 augusti höjs den låga kostnadsräntan för underskott på skattekontot från 3,75 procent till 5 procent. Det påverkar den som har skatt eller avgift att betala och den som har anstånd med att betala skatter och avgifter. Intäktsräntan på överskott blir samtidigt 2,25 procent. Bakgrunden är att säljräntan på statsskuldväxlar höjts.Räntan på skattekontot bestäms utifrån den genomsnittliga säljräntan för sexmånaders statsskuldväxlar. Höjningen sker på grund av att den genomsnittliga säljräntan har höjts.

– Det här berör bland annat den som har kvarskatt som inte är betalad den 1 augusti. För de flesta som har kvarskatt ska inbetalningen vara bokförd hos Skatteverket senast den 12 september. Den nya räntan räknas från och med den 1 augusti, säger Magnus Lundberg, rättslig expert på Skatteverket.

Den som redan fått slutskattebesked med kvarskatt kan räkna fram ny ränta utifrån ränteförändringen och personligt betalningsdatum i e-tjänsten Skattekonto som kommer att uppdateras med ny ränta. Räntan som är angiven i slutskattebeskedet utgår ifrån dåvarande räntesats och att betalningen registreras på förfallodagen.

Den höjda räntan påverkar också företag som har tillfälligt anstånd med betalning av skatter och avgifter.

Intäktsräntan, det vill säga räntan på överskott på skattekontot, höjs från 1,6875 till 2,25 procent.

Den höga kostnadsräntan som tas ut för skuld som inte betalas och bokförs hos Skatteverket senast på förfallodagen höjs från 18,75 procent till 20 procent.

Senast räntorna höjdes var den 1 februari 2023.

Fakta

Från och med den 1 augusti 2023 gäller följande räntesatser:

Intäktsränta: 2,25 %

Låg kostnadsränta: 5,0 %

Hög kostnadsränta: 20 %

Räntesatser fram till och med 31 juli 2023:

Intäktsränta: 1,6875 %

Låg kostnadsränta: 3,75 %

Hög kostnadsränta: 18,75 %