Låna ut pengar till eget aktiebolag

För ägare av fåmansbolag kan ett sätt att få en relativt låg skatt på uttag ur bolaget vara att ta ut ränta på egna pengar som lånas ut till aktiebolaget. Så länge räntesatsen som används är marknadsmässig, kommer räntan att beskattas som inkomst av kapital hos företagaren till 30 procents kapitalskatt. Efter skatt får företagaren behålla 70 procent av uttaget från bolaget. Ränteutgiften är avdragsgill för bolaget.

Lån till bolaget där räntan kapitalbeskattas ger nästan alltid en lägre beskattning än uttag av lön och alltid lägre skatt än vad som uppkommer på utdelning från bolaget som företaget först betalat bolagsskatt på.

Ränta på lån till aktiebolag

Bolaget betalar ut 8 000 i ränta till dig. Du betalar kapitalskatt med 30 procent. Skatten blir 2400 kr och ditt netto 5600 kr, det vill säga 70 procent.

Låt oss jämföra med lägsta skatten på utdelning. Om bolaget har 10 000 kr i vinst ska 20,6 % betalas i bolagsskatt, dvs. 2060 kr. Om resterande 7940 kr kan ges som kapitalbeskattad utdelning (utdelning under gränsbeloppet beskattas med 20 %) får mottagaren behålla (7940 - 7940 x 0,2 = 1588 kr) 6352 kr, dvs. 63,52 procent blir kvar av ursprungliga 10 000 kr.

För att komma upp dessa räntebelopp behöver du dock låna ut ett rätt högt belopp. Det bör ställas mot vad du annars hade kunnat investera dina pengar i eller var du annars hade kunnat få ränta på dem eller annan avkastning.

Den som är försiktig kan nämligen inte sätta räntesatsen högre än statslåneräntan plus en procentenhet när man lånar till sitt eget bolag. Överstiger den utbetalda räntan den marknadsmässiga räntan – överränta – blir det en helt annan skattemässig bedömning. Skatteverket anser att överränta skall anses vara en förtäckt utdelning. Överräntan kommer därför att beskattas enligt reglerna om skatt på utdelning i fåmansföretag.

Det betyder att överräntan kan beskattas på något av de sätt som gäller vid utdelning från fåmansbolag. Överräntan kapitalbeskattas om den ryms inom det kapitalbeskattade utdelningsutrymmet. Har utdelningsutrymmet redan utnyttjats fullt ut vid vanlig utdelning under året, beskattas förtäckt utdelning i form av överränta som en särskild inkomst av tjänst och läggs på toppen av lön och övriga förvärvsinkomster när den vanliga skatten beräknas.