Auktorisationssystem för digitala brevlådor

Den 1 januari 2024 ersätts lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering av ett auktorisationssystem för sådana tjänster. Lagen om auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och för digital post börjar gälla.

Syftet med den nya lagen är att ge offentliga aktörer möjlighet att erbjuda service med hjälp av digitala tjänster på lika villkor samt att leverantörer som tillhandahåller en digital brevlåda ska kunna få ersättning för den tjänst som levereras. Lagändringen ska förbättra konkurrensen på marknaden för tjänster för elektronisk identifiering och för digital och göra att företag och privatpersoner får ökad tillgänglighet till säkra digitala brevlådor.

Bestämmelserna om behandling av leverantörer, information, utredning, ansökningsförfarande, godkännande, ingående av avtal, underrättelseskyldighet och skadestånd i lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering ska föras över till den nya lagen oförändrade i sak.