Vet du vad är Koncernbidrag ?

Koncernbidrag innebär att inkomster förs över från ett företag till ett annat inom en koncern utan att det sker någon motprestation i form av varor eller tjänster.

Läs mer
Vet ni vad är ett Enkelt bolag?

När ni är två eller flera personer som avtalar om att samarbeta för att uppnå ett gemensamt ändamål - men inte har för avsikt att bilda ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag - bildar ni i stället ett enkelt bolag.

Läs mer